Ønsker du å videreutvikle eller selge?

Vi realiserer boligdrømmer i Stavangerregionen gjennom målrettet satsing på attraktive tomter og utviking av høykvalitetsboliger. Gjennom Mesterhusssytemet og lokale samarbeidspartnere forstår vi alt fra kjøp og regulering til utvikling, realisering og salg av tomteområder.


Front Bygg as. Front Bolig as. Kvitsøygata 19, 4014 Stavanger