Front Bygg as

Byggefirmaet Artel AS ble etablert 5. februar 1991. På de 20 årene har vi etablert oss som et av de største byggefirmaene i Stavanger-regionen.

I 1995 var vi med og etablerte Mesterhus Stavanger AS. Rundt sommeren 2006 fisjonerte vi ut vår del av dette selskapet og etablerte et eget boligutviklingsselskap, Front Bolig as.

Som en naturlig følge av dette endret Artel AS navn til Front Bygg as fra 1. januar 2008.

Vi er fortsatt tilknyttet Mesterhus - kjeden. Norges største boligbygger. Vår stab representerer nå over 60 fast ansatte tømrere.

Vår målsetning er fornøyde kunder.

 
Front Bygg as. Front Bolig as. Kvitsøygata 19, 4014 Stavanger